Markkinointimahdollisuudet

Kouvolan Ydinkeskusta ry tarjoaa yrityksille monia eri markkinointimahdollisuuksia. Yritykset voivat saada äänimainoksensa kuuluviin Kävelykatu Manskille, varata pylväsbanderollipaikkoja tai saada mainoksensa näkyviin yhdistyksen somekanaviin/mainospaikoille. Jäsenyrityksillä on lisäksi mahdollisuus tuoda a-ständinsä yhdistyksen hallinnoimalle kävelykadulle.