Yhdistyksen toiminta

Kouvolan Ydinkeskusta ry on viihtyisän kaupunkikeskustan kehittäjä.

Kouvolan Ydinkeskusta ry kehittää keskustan toimintaa yhteistyössä Kouvolan kaupungin, yrittäjien, kiinteistöjen omistajien ja asukkaiden sekä viranomaisten kanssa. Tavoitteena on viihtyisä, tapahtumarikas ja turvallinen kaupunkielämä keskustassa.

Kouvolan Ydinkeskusta ry tarjoaa kolmikantamallia jäsenille, jossa kaupunki, kiinteistöt ja yrittäjät vievät eteenpäin kehittämistyötä yhdessä muiden toimijoiden, kuten viranomaisten kanssa.

Kouvolan Ydinkeskusta ry:lle on tärkeää yhdessä tekemisen voima. Kouvola on erikoiskaupan ja -palvelun keskus, jossa ei ole unohdettu viihtyvyysasioita tekemällä vuosittain runsaasti ilmaistapahtumia, joiden ”moottorina” Ydinkeskusta ry toimii.

Kouvolan Ydinkeskusta ry:n säännöt.

Kouvolan Ydinkeskusta ry:n strategia 2019.

20171109 101427

Yhdistys Kouvolan kehittämisen ytimessä jo yli 20 vuotta

Kouvolan Ydinkeskusta ry on perustettu vuonna 1997 ja yhdistys on jo kaksi vuosikymmentä ollut vaikuttamassa keskustan kehittymiseen Kouvolassa. Toiminta on monipuolista ja pitää sisällään mm. tapahtumien ja eri palveluiden tarjoamista keskustan alueella. Yhdistyksellä on nyt yli 200 jäsenyritystä ja yhteistyökumppania, jotka mahdollistavat omalla työllään ja osallistumisellaan yhdistyksen toiminnan.

Kouvolan Ydinkeskusta ry on Elävä Kaupunkikeskusta ry:n jäsenyhdistys ja toimii aktiivisesti myös valtakunnallisella tasolla. Yhdistyksen toiminta on palkittu valtakunnallisella Elävä kaupunkikeskusta 2003- tunnuksella, joka kannustaa edelleen pitkäjänteiseen työhön keskustan kehittämiseksi.

Toiminnanjohtaja Marikka Ruotsalainen aloitti työnsä Kouvolan Ydinkeskusta Ry:llä 1.8.2017.

Miksi olla yhdistyksen jäsen?

Kouvolan Ydinkeskusta ry:n jäsenenä olette mukana kehittämässä Kouvolan kaupunkikeskustasta entistä viihtyisämpää ja houkuttelevampaa kauppapaikkaa. Jäsenenä olette mukana vaikuttamassa kävelykeskustan tapahtumakulttuurin synnyttämiseen ja kehittämiseen. Teillä on käytössä yhteinen jäsentunnus (M-logo –tarra ikkunassa). Keskustatapahtumissa voitte olla edullisesti mukana maakuntalehtemme yhteismarkkinoinnissa. Tiedätte keskustan yhteisistä tapahtumista ajoissa, jolloin voitte osallistua ja hyödyntää niitä. Yhteistoiminnan kautta pääsette parempaan tulokseen. Saatte tietoa ja voitte vaikuttaa yhteisissä asioissa.

Kuka voi liittyä yhdistyksen jäseneksi?

Yhdistys on tarkoitettu Kouvolan keskustassa toimiville ammatinharjoittajille, yrittäjille, kiinteistönomistajille, yhteisöille ja julkisille laitoksille. Kaikki Kouvolassa, mutta varsinkin keskustassa toimivat yritykset ja kiinteistöt ovat tervetulleita yhdistykseen mukaan. Vasta suuren joukon mukanaolo varmistaa yhdistyksen tuloksellisen työskentelyn. Kävelykadun lukuisat ilmaistapahtumat ovat yhdistyksen näkyvää työskentelyä.

20170608 113556

Kouvolan Ydinkeskusta ry on monen toiminnan yhdistys

Kouvolan Ydinkeskusta ry:n toimintaan kuuluu monia toimintoja: toimistopalveluita, tapahtumien järjestämistä, eri työryhmiä, keskustan tori- ja katumyyntiä, infopisteen järjestämistä ja erilaisten markkinointivaihtoehtojen tarjoamista.

Toimistopalvelut

Kouvolan Ydinkeskusta ry tarjoaa jäsenilleen monia toimistopalveluja. Nämä pitävät sisällään mm. apua lupa-asioissa, markkinointi- ja tiedotusapua medialle, ja monille eri viranomaisille sekä yhteismarkkinointien organisointia keskustan alueella.

Tapahtumien järjestäminen

Kouvolan Ydinkeskusta järjestää itse sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa suuren määrän tapahtumia vuosittain. Yhdistyksen tunnetuimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Lasten Lauantai, Kouvolan Komia -musiikkitapahtuma, Viranomaiset Manskilla, Senioreiden Suhinat, ja erilaiset markkinat ja joulunajan tapahtumat keskustassa. Uusia tapahtumia ja innovaatioita pyritään kehittämään jatkuvasti lisää.

Työryhmät

Kouvolan Ydinkeskusta ry:llä on monia työryhmiä, jotka keskittyvät keskustan kehittämiseen: ravintolatyöryhmä, kiinteistötyöryhmä sekä Asukasfoorumi ja tori- ja maaseutuyrittäjien työryhmä. Lisäksi Kouvolan Ydinkeskusta ry osallistuu moniin keskustan kehittämistä koskeviin työryhmiin ja ajaa jäsenistönsä etua kaupungin, maakunnan ja valtakunnantasolla. Yhdistys on myös vahvasti sitoutunut esimerkiksi Kouvolan Keskustavisio 2030- hankkeeseen, jolla pyritään elävöittämään Kouvolan keskustaa.

Keskustan tori-ja katumyynti

Kouvolan Ydinkeskusta ry myöntää myyntiluvat sekä luvat tapahtumille ja kaikelle esittelytoiminnalle Kouvolan Kauppatorilla ja Kävelykatu Manskilla sekä Keskuspuistossa ja Jaakonpuistossa. Myös maankäyttöluvat ravintoloiden- ja kahviloiden terasseille myönnetään Kouvolan Ydinkeskusta ry:n toimesta.

Pylväsbanderollit, julistemainonta ja äänimainonta keskustassa

Kouvolan Ydinkeskusta ry tarjoaa jäsenilleen monia markkinointikeinoja Kouvolan keskustassa. Nettisivumainonnan ja sosiaalisenmedian lisäksi jäsenistöllä on mahdollisuus vuokrata keskustan pylväsbanderollipaikkoja (välikatu ja keskikatu), tuoda julisteitaan keskustan infotauluille ja saada äänimainoksensa kuulumaan Kävelykatu Manskilla.