Kymenlaakson kesäyliopisto

Koulutusta ympäri vuoden

Kymenlaakson kesäyliopisto on maakunnallinen aikuiskoulutusorganisaatio, joka järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, Repin-instituutin kuvataidekoulutusta, kielikursseja sekä erilaisia alue- ja kulttuuriseminaareja ja luentoja.

Avoin yliopisto tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua yliopiston opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintoja voi hyödyntää monella eri tavalla, esim. ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan, täydentää aikaisempia opintojaan, tutustua eri tieteenaloihin ja yliopistolliseen opetukseen, aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun, parantaa yleissivistystään tai lisätä omaan harrastukseensa liittyvää osaamista. Vuosittain tarjolla olevia oppiaineita ovat mm. kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, psykologia, sosiaalityö, sosiaali- ja terveyshallintotiede, hoitotiede, työ- ja organisaatiopsykologia, yhteiskuntapolitiikka, kauppatiede, johtaminen ja laskentatoimi. Opintojen toteutustapana ovat esim. lähiluennot, tenttiminen, luennot ja oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä tuutorin vetämät opintopiirit.

Ammatillisen täydennyskoulutuksen pääryhminä ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoala, kasvatus- ja opetusala sekä työyhteisön johtaminen ja kehittäminen. Lisäksi järjestetään erilaisia työhyvinvointia lisääviä koulutuksia ja kielikursseja.

Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen tavoitteena on välittää Pietarin taideakatemian opetuksen menetelmiä visuaalisten alojen ammattilaisille ja edistyneille taiteen opiskelijoille. Kaksivuotinen kuvataidekoulutus keskittyy klassisen maalaustaiteen ja piirustuksen sekä plastisen anatomian, perspektiivin ja sommittelun opetukseen. Opetus tapahtuu samalla tavalla kuin Pietarin taideakatemiassa ja pyrkii antamaan opiskelijoille perustiedot visuaalisten alojen ammattilaisen välttämättömistä taidoista. Pitkäkestoisen, kokopäiväisen koulutuksen lisäksi järjestetään lyhytkursseja Kymenlaaksossa, muualla Suomessa ja ulkomailla. Avoin Repin-instituutti tarjoaa mahdollisuuden osallistua pitkäkestoisen koulutuksen yksittäisiin opintojaksoihin.


 

 

  Kymenlaakson kesäyliopisto

Tiedot

Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola
Puhelinnumerot
044 747 8501 (Kansliasihteeri Marjatta Niskanen)
040 555 9094 (Rehtori Elina Ivakko)
Web-linkit
Koulutukset
Repin-instituutin kuvataidekoulutus
Aukioloajat
Maanantai
8.00 - 15.45
Tiistai
8.00 - 15.45
Keskiviikko
8.00 - 15.45
Torstai
8.00 - 15.45
Perjantai
8.00 - 15.45
Lauantai

Sunnuntai

Lisätiedot
Wi-Fi

Kartta

Kategoriat